Тргување Со Девизен Курс, Хартии Од Вредност, Графикони, Системи