Slot tuindeur gaat niet meer open, deur gaat niet meer op slot