Pożyczkaok, krótkoterminowa pożyczka fundatora dla fundacji