Pożyczka a konto, pożyczka a działalność gospodarcza