Czy pożyczka pieniędzy na dużą kwotę wymaga zgody małżonka, czy pożyczka się przedawnia